Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικινέα:Πολιτική χρήσης εικόνων

Από Βικινέα
Αυτή η σελίδα περιέχει μία επίσημη πολιτική ως προς τη λειτουργία των Βικινέων. Αποτελεί προϊόν συναίνεσης και θεωρείται πως όλοι οι χρήστες θα πρέπει να την ακολουθούν. Αν επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της σελίδας αυτής, βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές σας αντανακλούν την συναίνεση. Αν αμφιβάλλετε, ανοίξτε διάλογο στην σελίδα συζήτησης.


Πολιτικές και οδηγίες των Βικινέων

Ουδέτερη οπτική γωνία
Οδηγός περιεχομένου
Οδηγός στυλ

Διαχειριστές
Επιτροπή διαιτησίας

Παράθεση πηγών
Πνευματικά δικαιώματα
Κριτήρια για άμεση διαγραφή
Πρωτότυπη έρευνα
Εύλογη χρήση
Πολιτική χρήσης εικόνων
Εξετάζοντας άρθρα
Κανόνας τριών επαναφορών

Εθιμοτυπία
IRC


Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται μόνο σε εικόνες, αλλά μπορεί στο μέλλον να επεκταθεί και σε άλλα αρχεία πολυμέσων που θα γίνουν αποδεκτά για την διαδικασία της επιφόρτωσης.

Ελεύθερες εικόνες[επεξεργασία]

Εικόνες που εμπίπτουν στον Ορισμό των Ελεύθερων Πολιτισμικών Έργων (δείτε τις συγκεκριμένες άδειες που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο) θα πρέπει να επιφορτώνονται στα Κοινά, το ελεύθερο αποθετήριο πολυμέσων που μοιράζονται όλα τα εγχειρήματα.

Εύλογη χρήση εικόνων[επεξεργασία]

Οι εικόνες μπορούν να γίνουν αποδεκτές σε τοπικό επίπεδο εάν εμπίπτουν στην αιτιολογία της εύλογης χρήσης. Από την στιγμή που τα Βικινέα είναι ένας οργανισμός ειδήσεων, ο κανόνας της εύλογης χρήσης δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε εικόνες από άλλες ιστοσελίδες ειδήσεων ή μπλογκ.

Υπό αυτόν τον όρο, οι ακόλουθοι τύποι εικόνων μπορούν να επιφορτωθούν στα Αγγλικά Βικινέα:

  • λογότυπα
  • φωτογραφίες διασημοτήτων
  • εξώφυλλα βιβλίων και ηλεκτρονικών μέσων
  • κάποια στιγμιότυπα οθόνης

Ειδικότερα, εικόνες που είναι μέρος του "press kits" ή καθίστονται διαθέσιμες για χρήση τύπου μπορούν να φορτωθούν σε τοπικό επίπεδο.

Τα Βικινέα εφαρμόζουν μια γενική πολιτική εύλογης χρήσης που αφορά το εν λόγω ζήτημα.

Άδειες παραχώρησης[επεξεργασία]

Στα Βικινέα μπορεί να παραχωρηθεί με μια απερίφραστη άδεια να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες εικόνες, ακόμα και αν αυτές παραμένουν κάτω από πνευματικά δικαιώματα. Η εικόνα που επιφορτώνεται θα πρέπει να έχει το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων στην περιγραφή. Η περιγραφή μπορεί επίσης να περιλάβει το όνομα του χρήστη που διαμεσολάβησε για να παραχωρηθεί η άδεια. Εάν στα Βικινέα έχει παραχωρηθεί μια άδεια in situ - σε δήλωση στην ιστοσελίδα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, για παράδειγμα - η δήλωση της παραχώρησης θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να συμπεριληφθεί.

Εικόνες με άδεια παραχώρησης ενδεχομένως να υπόκεινται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την χρήση τους σε παράγωγα έργα, ή προδιαγραφές για τον τρόπο που θα αναφέρουν τον δημιουργό τους. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν με σαφήνεια να διατυπώνονται στην περιγραφή της εικόνας. Εικόνες που απαιτούν αυτού του είδους την αναφορά θα πρέπει να την κάνουν σε κάθε άρθρο στο οποίο αυτές χρησιμοποιούνται.

Εικόνες με άδεια παραχώρησης θα πρέπει να επιφορτώνονται στο επιμέρους γλωσσικό εγχείρημα των Βικινέων, και όχι στα Κοινά της Wikimedia. Και θα πρέπει να έχουν είτε το πρότυπο {{pgol|url of copyright statement}} είτε το {{gol image}} εξίσου στην σελίδα περιγραφής της εικόνας.