Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικινέα:Επιτροπή διαιτησίας

Από Βικινέα
Αυτή η σελίδα περιέχει μία επίσημη πολιτική ως προς τη λειτουργία των Βικινέων. Αποτελεί προϊόν συναίνεσης και θεωρείται πως όλοι οι χρήστες θα πρέπει να την ακολουθούν. Αν επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της σελίδας αυτής, βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές σας αντανακλούν την συναίνεση. Αν αμφιβάλλετε, ανοίξτε διάλογο στην σελίδα συζήτησης.


Πολιτικές και οδηγίες των Βικινέων

Ουδέτερη οπτική γωνία
Οδηγός περιεχομένου
Οδηγός στυλ

Διαχειριστές
Επιτροπή διαιτησίας

Παράθεση πηγών
Πνευματικά δικαιώματα
Κριτήρια για άμεση διαγραφή
Πρωτότυπη έρευνα
Εύλογη χρήση
Πολιτική χρήσης εικόνων
Εξετάζοντας άρθρα
Κανόνας τριών επαναφορών

Εθιμοτυπία
IRC

Η Επιτροπή Διαιτησίας είναι η τελευταία λύση για τις περιπτώσεις όπου άλλες μέθοδοι επίλυσης διαφορών έχουν αποτύχει. Όλες οι άλλες επιλογές θα πρέπει να εξαντληθούν πριν η διαφορά μεταφερθεί στο στάδιο της Επιτροπής Διαιτησίας.

Η επιτροπή υπάρχει για να παρέχει δεσμευτικές λύσεις για διαφορές στα Βικινέα. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε μέχρι και συμπεριλαμβανομένης, την απαγόρευση από την επεξεργασία στα Βικινέα για ένα χρονικό διάστημα.

Η επιτροπή είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία επίλυσης διαφορών - είναι η έσχατη λύση για να μετατραπεί όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει. Άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης μεταξύ των χρηστών και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης, πρέπει να έχουν δοκιμαστεί προηγουμένως. Η Επιτροπή Διαιτησίας υπάρχει για να ασχολείται μόνο με τις πιο σοβαρές διαφορές και υποθέσεις σπασίματος του κανόνα.

Πώς δουλεύει;[επεξεργασία]

Οποιοσδήποτε χρήστης των Βικινέων μπορεί να μεταφέρει μια υπόθεση στην Επιτροπή Διαιτησίας. Η Επιτροπή Διαιτησίας θα ψηφίσει για να αποδεχθεί τις υποθέσεις. Όταν μια υπόθεση γίνει αποδεκτή περνά μάσα από τα στάδια των αποδεικτικών στοιχείων, συμπερασμάτων και των ένδικων μέσων πριν αρχειοθετηθεί για χρήση ως μελλοντική αναφορά ή προτεραιότητα.

Ακρόαση μιας υπόθεση[επεξεργασία]

Η Επιτροπή Διαιτησίας αποδέχεται μια υπόθεση με απλή πλειοψηφία. Απορρίπτονται οι περιπτώσεις που δεν συγκεντρώνουν απλή πλειοψηφία μέσα σε 5 ημέρες (120 ώρες). Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να επιλύσει τις υποθέσεις όπου οι προσπάθειες επίλυσης διαφορών έχουν αποτύχει.

Ποια μέλη της Επιτροπής θα ακροαστούν τα αιτήματα[επεξεργασία]

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας θα ακροαστούν όλες τις υποθέσεις, εκτός και αν υπάρχει προσωπική ανάμειξη. Αν ένα μέλος πιστεύει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε μια υπόθεση, πρέπει να αυτοαποκλείεται από τη διαδικασία αμέσως. Χρήστες που θεωρούν ότι για ένα μέλος της Επιτροπής υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να κάνει κατάλληλη δήλωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το εν λόγω μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας θα εξετάσει σοβαρά τη δήλωση και θα απαντήσει. Τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωμένα να

Ο εν λόγω διαιτητής θα εξετάσει σοβαρά και να κάνουμε μια απάντηση. Οι διαιτητές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αυτοαποκλειστούν για ασήμαντους λόγους. Απλώς επανέρχεται μια αλλαγή ενός χρήστη που εμπλέκεται σε μια υπόθεση που υποβάλλεται σε διαδικασία Επιτροπής Διαιτησίας, για παράδειγμα, είναι πιθανό να θεωρηθεί ως σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων σας αιτία για αποκλεισμό.

Αποφάσεις[επεξεργασία]

Τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια διαφορά πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία και αρχές τη για τη διαφορά στην Επιτροπή Διαιτησίας, οι οποίοι θα ψηφίσουν τις αποφάσεις. Κατά τη λήψη αποφάσεων, η επιτροπή δεν δεσμεύεται από το αυστηρό γράμμα των πολιτικών, αλλά μπορεί να καθορίσει τόσο με βάση το πνεύμα της πολιτικής όσο και με τα κίνητρα των χρηστών που εξετάζονται. Αυτές οι αποφάσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τα διορθωτικά μέτρα.

Διορθωτικά μέτρα[επεξεργασία]

Η Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της απαίτησης από ένα συντάχτη για την αποφυγή συγκεκριμένων άρθρων ή θεματικών κατηγοριών. Τα συμβαλλόμενη μέρη μπορούν να εισηγηθούν διορθωτικά μέτρα στην Επιτροπή Διαιτησίας και να εργαστούν με αυτή για τις λεπτομέρειες όπως οι μέθοδοι παρακολούθησης της συμμόρφωσης. Διορθωτικό μέτρο μπορεί να είναι και η φραγή.

Όχι προβλήματα άρθρων[επεξεργασία]

Η Επιτροπή Διαιτησίας δεν μπορεί να καθορίσει την «αλήθεια», ειδικά για ένα συγκεκριμένο άρθρο. Αντ' αυτού, ασχολείται με θέματα μεταξύ και για τα μέλη της κοινότητας.

Επιλογή μελών της Επιτροπής[επεξεργασία]

Τα μέλη της Επιτροπής προτείνονται και επιλέγονται μέσα από τις συζητήσεις της κοινότητας. Όποτε είναι δυνατόν, τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να επιλέγονται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη συναίνεση και χωρίς δημοσκόπηση. Οι συζητήσεις δεν θα πρέπει να κλείνουν πριν περάσουν τουλάχιστον 7 ημέρες.

Αριθμός μελών και θητεία[επεξεργασία]

Υπάρχουν 6 μέλη στην Επιτροπή Διαιτησίας. Δεν υπάρχουν σταθερά κριτήρια για την ένταξη, αλλά η διαθεσιμότητα για την ταχεία εξέταση των αιτήσεων των υποθέσεων υπόθεση θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη. Όταν κενωθεί μια θέση, η κοινότητα μπορεί να διορίσει έναν αντικαταστάτη.

Τα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι υποψήφια για διαδοχικές θητείες και να κερδίσουν νέα θητεία, αφού έχουν επιλεγεί με κατόπιν συναίνεσης με την ίδια διαδικασία.

Μακροπρόθεσμες αλλαγές[επεξεργασία]

Επειδή τα Βικινέα είναι μια μικρή κοινότητα, ανακοινώνεται μια εκλογική διαδικασία το χρόνο. Η συχνότητα των εκλογικών διαδικασιών μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα τεκταινόμενα στην κοινότητα.

Οι ακόλουθοι χρήστες αποτελούν τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας:

Πρώην μέλη[επεξεργασία]

Εκλογές[επεξεργασία]