Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικινέα:Πολιτική και κατευθύνσεις

Από Βικινέα


Αυτή η σελίδα περιέχει μία επίσημη πολιτική ως προς τη λειτουργία των Βικινέων. Αποτελεί προϊόν συναίνεσης και θεωρείται πως όλοι οι χρήστες θα πρέπει να την ακολουθούν. Αν επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της σελίδας αυτής, βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές σας αντανακλούν την συναίνεση. Αν αμφιβάλλετε, ανοίξτε διάλογο στην σελίδα συζήτησης.


Οι πολιτικές μας[επεξεργασία]

Πολιτικές και οδηγίες των Βικινέων

Ουδέτερη οπτική γωνία
Οδηγός περιεχομένου
Οδηγός στυλ

Διαχειριστές
Επιτροπή διαιτησίας

Παράθεση πηγών
Πνευματικά δικαιώματα
Κριτήρια για άμεση διαγραφή
Πρωτότυπη έρευνα
Εύλογη χρήση
Πολιτική χρήσης εικόνων
Εξετάζοντας άρθρα
Κανόνας τριών επαναφορών

Εθιμοτυπία
IRC

Κεντρικές πολιτικές[επεξεργασία]

  1. Να μην προωθείτε οποιαδήποτε συγκεκριμένη άποψη ακόμα κι όταν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη ή ευρέως αποδεκτή. Απλά αναφέρετε την και εξηγήστε την μαζί με τις διαφωνίες.
  2. Μην επαναφέρετε οποιοδήποτε άρθρο περισσότερες από τρεις φορές σε 24 ώρες. Αυτό αποτελεί 'προστατευτικό τείχος' για να αποτρέψουμε 'συγκρούσεις επαναφορών'.
    • Για περισσότερα, δείτε [[|Βικινέα:Κανόνας τριών επαναφορών|Βικινέα:Κανόνας τριών επαναφορών]].
  3. Αναφέρετε τις πηγές σας. Οτιδήποτε (εκτός από το προφανές) σε ένα άρθρο των Βικινέων πρέπει να είναι επαληθεύσιμο, και θα πρέπει να πούμε στους αναγνώστες πού βρήκαμε την πληροφορία.
  4. Μην εισάγετε στο κείμενο οποιοδήποτε υλικό προστατεύεται από κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.
  5. Να φέρεστε με σεβασμό προς τους άλλους.

Συμβάσεις[επεξεργασία]

Οι συμβάσεις είναι ευρέως αποδεκτά εργαλεία δια των οποίων παράγουμε πιο συνεκτικά και χρήσιμα άρθρα:

Περιορισμένα χαρακτηριστικά[επεξεργασία]

Κάποια χαρακτηριστικά του λογισμικού τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης, όπως ή διαγραφή σελίδων ή και το κλείδωμα σελίδων από την επεξεργασία, είναι περιορισμένα στους Διαχειριστές, που είναι έμπειρα και έμπιστα μέλη της κοινότητας. Πολιτικές που αφορούν ειδικά του διαχειριστές περιλαμβάνουν:

Άλλες πολιτικές[επεξεργασία]

Χρησιμοποιώντας πηγές από τη Βικιπαίδεια[επεξεργασία]

Κανόνας: Τα άρθρα της Βικιπαίδειας δημοσιεύονται υπό την Creative Commons Attribution ShareAlike άδεια -- και το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να αντιγραφεί αυτούσιο από την Βικιπαίδεια στα Βικινέα καθώς η άδειά της δεν είναι συμβατή με την CC-BY.

Πώς δημιουργούνται οι πολιτικές;[επεξεργασία]

Μέσα[επεξεργασία]

Οι περισσότερες πολιτικές των Βικινέων έχουν αναπτυχθεί μέσα από την συναίνεση. Η συναίνεση διαμορφώνεται μέσα από τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες, αλλά πιο συχνά αναπτύσσεται μέσα από καθιερωμένες πρακτικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πολιτική δεν καταγράφεται καν τύποις, αλλά είναι απλά οι νόρμες της κοινότητας που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά.

Οι συζητήσεις είναι καλές για να εξεταστούν διαθέσιμες επιλογές, και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Έχουν επίσης το αβαντάζ να δίνουν να δίνουν ένα κίνητρο σε ανθρώπους προκειμένου να βρουν έναν λογικό συμβιβασμό. Οι ψηφοφορίες είναι καλές για να αποφασιστούν ζητήματα που ως επί το πλείστον άπτονται ζητημάτων γούστου ή πεποιθήσεων.

Και οι δύο τύποι αποφάσεων είναι δεσμευτικοί, με την έννοια ότι καταλήγουν σε συναίνεση. Και η τα ζητήματα στα οποία η κοινότητα έχει συναινέσει θα πρέπει να γίνονται σεβαστά.


Τόποι[επεξεργασία]

Ζητήματα πολιτικής μπορούν να εξετάζονται εντός του namespace των Βικινέων, και ειδικότερα μέσα από το Καφενείο, ή στις σελίδες συζήτησης. Τα θέματα αυτά μπορούν επίσης να συζητούνται στο IRC και στην e-mail list, αλλά η επίσημη πολιτική μπορεί αν διαμορφώνεται μέσα στα ίδια τα Βικινέα. Αν κάποια πολιτική δείχνει να είναι αντιφατική, θα πρέπει να συζητηθεί και να επιτευχθεί συναίνεση προτού να γραφτεί και καταχωρηθεί εδώ. Λάβετε υπόψιν σας τις οδηγίες στο Wikipedia:How to create policy.

Αλλάζοντας μια πολιτική[επεξεργασία]

Οι πολιτικές αλλάζουν. Όταν παρουσιάσεις έναν καλό λόγο να αλλάξει μια πολιτική, και συμφωνήσουν οι άλλοι, η αλλαγή θα γίνει.

Παρακαλούμε να μην φέρνεις στην επιφάνεια προηγούμενες συζητήσεις αλλαγής πολιτικής εκτός κι αν μια νέα κατάσταση (τεχνικό περιβάλλον, κύρος του εγχειρήματος, κλπ.) εγείρει την επαναθεώρηση των παλαιών ζητημάτων. Μια άλλη δικαιολογία για την επανεξέταση μιας συζήτησης μπορεί να είναι μια σοβαρή αλλαγή στους συμμετέχοντες στο εγχείρημα. Κάποιοι μπορεί να έχουν αλλάξει γνώμη, νέοι να έχουν έρθει ή παλαιοί να έχουν αποχωρήσει.

Συμμετοχή[επεξεργασία]

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι. Αν είσαι ένας συμμετέχων με καλή πίστη στα Βικινέα, η γνώμη σου μετρά εξίσου όσο και των άλλων.

Για πρακτικούς λόγους, οι άνθρωποι που συμμετέχουν χωρίς να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό θα αποκλείονται από τις ψηφοφορίες, αλλά συνήθως όχι από τις συζητήσεις. Μια παρόμοια ισχυρή κατεύθυνση εφαρμόζεται σε εκείνους που έχουν εγγραφεί πολύ πρόσφατα καθώς θεωρείται ότι είναι απίθανο να έχουν πλήρως χωνέψει τις πολιτικές του παρόντος εγχειρήματος και σε τι ενδεχομένως διαφέρουν από άλλα εγχειρήματα του ιδρύματος Wikimedia.

Εφαρμογή[επεξεργασία]

Είστε μέλος της κοινότητας μας, και εξουσιοδοτείστε να επεξεργαστείτε άρθρα και να θέσετε σε ισχύ τις πολιτικές των Βικινέων. Θα ακολουθήσετε πολιτικές και κατευθύνσεις στην επίλυση των προβλημάτων σε περιεχόμενο και μορφή, βελτιώνοντας τα όπου μπορείτε.

Αλλά, παρακαλούμε, μη δαγκώνετε του νέους, και πάντα δείξτε σεβασμό και ευγένεια.

Αν νιώθετε ότι αυτό που βλέπετε είναι μια σοβαρή παραβίαση της πολιτικής, αναφέρετε το θέμα στο σημειωματάριο διαχειριστών.

Η πολιτική αυτή των Βικινέων έχει ουσιαστικά ως θεμέλιο την αντίστοιχη πολιτική της Βικιπαίδειας.