Η Βουλγαρία ίσως φιλοξενήσει μια απ' τις διασκέψεις για τη Συρία

Από Βικινέα

28 Φεβρουαρίου 2012

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε ότι «ίσως φιλοξενήσει μια απ' τις επόμενες διασκέψεις για τη Συρία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ».

Η επόμενη διάσκεψη της οργάνωσης «Φίλοι της Συρίας», που αποτελείται από εβδομήντα δυτικές και αράβικες χώρες, θα διεξαχθεί στην Τουρκία. Χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε νέες και αυστηρές οικονομικές κυρώσεις στην Κυβέρνηση της Συρίας.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο ως τον νόμιμο εκπρόσωπο της Συρίας, ο οποίος επεδιώκει ειρηνικές και δημοκρατικές αλλαγές.Πηγές