Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η πιστοληπτική ικανότητα της Ουκρανίας υποβαθμίστηκε από δύο οίκους

Από Βικινέα

8 Δεκεμβρίου 2012

Ο οίκος αξιολόγησης «Standard & Poor's» υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα από Β+ σε Β - επίσης, η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας βρίσκεται στο επίπεδο Β.

«Η ανάπτυξη της χώρας διεξάγεται με αργό ρυθμό και αυτό προκαλεί την αύξηση της εξωτερικής χρηματοδότησης, η οποία ήταν έτσι και αλλιώς υψηλή. Γι' αυτό υποβαθμίσαμε την μακροπρόθεση και την βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του οίκου.

Αυτή η ανακοίνωση ήταν ακόλουθο της υποβάθμισης της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ουκρανίας από τον οίκο αξιολόγησης «Moodys» - ο οίκος δήλωσε ότι «η αδυναμία του ουκρανικού νομίσματος, το έλλειμμα ρευστότητας στις διεθνείς συναλλαγές και τα θεσμικά προβλήματα μας οδήγησαν να υποβαθμίσουμε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας από Β2 σε Β3».Πηγές