Συζήτηση:Το Ιράν εκτόξευσε επιτυχημένα δορυφόρο στο διάστημα

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από Βικινέα