Συζήτηση:Ελλάδα: Οι αδρανείς καταθέσεις θα περνούν στα χέρια του Δημοσίου μετά το πέρας 20ετίας

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από Βικινέα