Συζήτηση:Γερμανία: Οι σοσιαλδημοκράτες κέρδισαν την Κάτω Σαξωνία

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από Βικινέα