Πρότυπο:Copyvio

Από Βικινέα


Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο, αντιγράψτε και επικολλήστε τα ακόλουθα. Στην ενδεικνυόμενη περιοχή τοποθετείστε το πλήρες URL της ιστοσελίδας από την οποία προέρχεται η παραβίαση του copyright:

{{copyvio|1=http://www.yourURLhere.com}}