Μειώθηκαν το 2010 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα

Από Βικινέα

7 Οκτωβρίου 2011

Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίων μειώθηκαν κατά 1.8% στην Ελλάδα, το 2010, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 2.4%. Τα δεδομένα ανακοινώθηκαν την Παρασκευή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ΕΕΑ, οι εκπομπές μειώθηκαν στην Ελλάδα, το 2010, κατά 2.2 μεγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2009, με αποτέλεσμα η χώρα να κατατάσσεται στην όγδοη θέση μεταξύ των δεκαπέντε της ΕΕ που έχουν κοινή δέσμευση έναντι του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Στην Ευρώπη των 27 κατατάσσεται ενδέκατη. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι στα τέλη του 2010, η Ελλάδα ήταν σε σταθερή τροχιά επίτευξης των στόχων.

Η μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μεγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα καταγράφηκε στη Γερμανία (35.3 μεγατόνους) και τη Βρετανία (17.2 μεγατόνους).

Η εκτιμούμενη αύξηση 2.4% των εκπομπών στην ΕΕ το 2010 ακολουθεί μείωση 7%, που είχε σημειωθεί το 2009, γεγονός που οφείλεται στην ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την κρίση.Πηγές