Συζήτηση χρήστη:Gangleri

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από Βικινέα

The phonetic transcription of « לערי ריינהארט » is /lɛʁi ʁɑjnhɑʁt/ (leri raynhart).

Έμμεση ανακατεύθυνση
Μπορείτε να βρείτε αυτή τη σελίδα στο testwiki:user talk:Gangleri.
user talk:Gangleri
user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"
testwiki:user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"


SITENAME: Βικινέα · language: el: Ελληνικά ·  Greek · Griechisch · griego · grec · greco · греческий · 希腊语 · اليونانية · יוונית · यूनानी · greka · #footer
local curent version: 1.42.0-wmf.26 (8f44039) · versions at b: · c: · d: · d2: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · t2: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · m:special:sitematrix#el · template:Wikivar · m:
mediawiki:Sidebar Ελληνικά ·  Greek · Griechisch · griego · grec · greco · греческий · 希腊语 · اليونانية · יוונית · यूनानी · greka
your local preferences · Einstellungen · Preferencias · Préférences · Preferenze · Настройки · 设置 · تفضيلات · העדפות · मेरी वरीयताएँ · Preferoj
user / ‎Χρήστης‎: ‎Gangleri · rights · all subpages T · ‎/common.css · /common.js · /previous user page · archives archived talks · b: · c: · d: · d2: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · t2: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · w: · :en:
 local WLH‎ · local RC‎ · local logs‎ · local watchlist‎  edit‎ · local ontributions‎ · local mediawiki:Common.css · local mediawiki:Common.js · local mediawiki:Gadgets-definition · local notifications
m:…/global.css · m:…/global.js · global account information · global user contributions
PAGEID: 10078 · links here · purge ↺ · section=0 · REVISIONID: 58505 · permanent link · (layout: 2015-09-17…b LTR RTL short)‎
testing and validation links: BiDi issues · gadget issues · #related languages / #related dialects · /local notes

Welcome‎ Gangleri to Βικινέα![επεξεργασία]

Gangleri (συζήτηση) 20:05, 3 Οκτωβρίου 2015 (EEST)[απάντηση]