Οι Ευρωπαίοι ψήλωσαν 11 εκατοστά τα τελευταία 100 χρόνια

Από Βικινέα

4 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι το μέσο ύψος των Ευρωπαίων αυξήθηκε κατά 11 εκατοστά μέσα σε περίπου 100 χρόνια, από το 1870 μέχρι το 1980, απόρροια των καλύτερων συνθηκών ζωής και της καλύτερης διατροφής στην Ευρώπη.

Η ομάδα με επικεφαλής τον οικονομολόγο Τίμοθι Χάτον ανέλυσε το ύψος των ανδρών σε ηλίκια περίπου 21 την περίοδο 1870 - 1980 από 15 ευρωπαϊκές χώρες. Οι πηγές για τον υπολογισμό του ύψους ήταν ποικίλες, με τις καμπύλες ύψους - ηλικίας διαφόρων ερευνών για τα πρόσφατα χρόνια και στοιχεία του στρατού για παλαιότερες χρονολογίες. Η έρευνα διεξήχθει μόνο σε άνδρες διότι τα αντίστοιχα στοιχεία για τις γυναίκες είναι πολύ περιορισμένα.

Τα αποτέλεσματα έδειξαν ότι μέσα σε 110 χρόνια το μέσο ύψος των Ευρωπαίων αυξήθηκε κατά έντεκα εκατοστά από 1,67 σε 1,78 μέτρα. Το ύψος διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παραδείγματος χάριν, στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 12 εκατοστά ενώ στη Σουηδία κατά 10 εκατοστά.

Σύμφωνα με τον Τίμοθι Χάτον «Αυξήσεις στο ύψος του ανθρώπου είναι βασικός δείκτης για την βέλτιωση της μέσης υγείας των πληθυσμών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βελτίωση στο περιβάλλον των ασθενειών, όπως αντανακλάται από την πτώση της νεογνικής θνησιμότητας, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αύξηση του ύψους. Η συσχέτιση μεταξύ νεογνικής θνησιμότητας και ύψους έχει ήδη καταδειχθεί από έναν αριθμό ερευνών.»Πηγές