Βικινέα:Ποιοτικός έλεγχος

Από Βικινέα
(Ανακατεύθυνση από ΒΝ:ΠΕ)

Τα Βικινέα έχουν ένα σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου κάνοντας χρήση του λογισμικού της MediaWiki με την προέκταση flagged revisions.

Ο έλεγχος των άρθρων επιτρέπει στους εξεταστές να εγκρίνουν άρθρα και να θέτουν αυτές τις αναθεωρήσεις έτσι ώστε να εμφανίζονται ως μια επίσημη εκδοχή της σελίδας του άρθρου. Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να συμβάλουν με ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Αυτές οι αναθεωρήσεις θα παραμείνουν οι ίδιες ακόμα και αν τα πρότυπα και οι εικόνες που περιέχονται στο άρθρο τροποποιηθούν. Το κείμενο με τις προεκτάσεις των ένθετων αρχείων του αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στο MediaWiki να λειτουργεί περισσότερο ως ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS).

Ενώ τα Flagged revisions προσθέτουν μια νέα καρτέλα και κουτί πληροφοριών στις σελίδες, το ίδιο το βίκι δεν λειτουργεί καθόλου διαφορετικά για τους εγγεγραμμένους χρήστες (που έχουν λογαριασμό). Χρήστες που έχουν κάνει Είσοδο θα συνεχίσουν να βλέπουν την πιο πρόσφατη έκδοση της σελίδας (που αναφέρεται και ως "Σχέδιο"). Οι χρήστες όμως μπορούν να επιλέξουν προεπιλεγμένα να βλέπουν αντ' αυτού τις σταθερές εκδόσεις ("My Preferences" > "Stability" Tab > Check "Always show the stable version..." > Save). Η μείζων αλλαγή στα Flagged revisions είναι ότι Ανώνυμοι χρήστες (αυτοί που δεν έχουν εισέλθει) βλέπουν τις σταθερές εκδόσεις από προεπιλογή. Αυτοί θα δούνε την πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση (την έκδοση που έχει επισημανθεί ως "Εξετασθείσα"). Εάν έχουν γίνει πρόσφατες αλλαγές στην σελίδα από την τελευταία "Εξέταση", τότε θα υπάρχει ένα μικρό κουτί πληροφοριών που θα τους ενημερώνει για ένα νέο σχέδιο κειμένου της σελίδας, και αν επεξεργαστούν την σελίδα τότε αυτή θα εμφανιστεί με το πιο πρόσφατο σχέδιο.

H διαδικασία της εξέτασης μιας αναθεώρησης από έναν Συντάκτη ή Εξεταστή θα πρέπει να ακολουθείται ή να συνοδεύεται από την συμπλήρωση του προτύπου {{ΕξέτασηΚριτηρίων}} στην σχετική σελίδα συζήτησης του άρθρου, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για εύκολη εξέταση κριτηρίων. Η επιθεώρηση των επεξεργασιών που ακολουθούν μια εξέταση κριτηρίων θα πρέπει γενικά να απαιτεί έναν λιγότερο αυστηρό έλεγχο, εντούτοις αλλαγές όπως αυτή από το "ο x πέθανε" σε "ο y πέθανε" μπορεί να απαιτούν μια πλήρη εξέταση των καταχωρημένων ή προσφάτως προσθησεισών πηγών για να επαληθεύσουν την αλλαγή. Παρόμοιοι περιορισμοί εφαρμόζονται και στις νέες λεπτομέρειες που προστίθενται.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πως αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται στα Βικινέα, δείτε Εξετάζονας άρθρα.


Εξέταση για αιτήματα πρόσβασης στο: