Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρότυπο:Ambox

Από Βικινέα

Ανεξάρτητα από την όποια δήλωση σ'αυτήν την σελίδα το Template:Ambox είναι από την Wikipedia και ως τέτοιο υπόκειται στην GNU Free Documentation License.


Αυτό είναι το Ambox ή το μετα-πρότυπο κουτί μηνυμάτων του άρθρου.


Χρησιμοποιείται για την δημιουργία κουτιών μηνυμάτων στα άρθρα, δηλαδή προτύπων όπως το {{NPOV dispute}} κλπ. Προσφέρεται σε πολλά διαφορετικά χρώματα, χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες εικόνες εάν δεν δίδεται καμία παράμετρος για εικόνα και έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά.

Παράδειγμα απλής χρήσης:

{{Ambox | text= κάποιο κείμενο.}}Σύνθετο παράδειγμα:

{{Ambox
| type  = maintenance
| image = [[File:Icon apps query.svg|38px]]
| text  = Το σώμα κειμένου του μηνύματος.
}}


Προεπιλεγμένες εικόνες

[επεξεργασία]

Τα παρακάτω παραδείγματα χρησιμοποιούν διαφόρους τύπους παραμέτρων αλλά δεν χρησιμοποιούν καμία παράμετρο εικόνας και επομένως χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες εικόνες για κάθε τύπο.

Οι τελεστές CSS μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε ένα πίνακα-βίκι όπως αυτός:

{| class="ambox ambox-content"
|-
| class="ambox-image" | [[File:Emblem-important.svg|40px]]
| Κείμενο επιλογής σας.
|}
Κείμενο της επιλογής σας.


Στο εσωτερικό του αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί ΗTML markup αντί για wiki markup για τον κώδικα των πινάκων. Αυτός είναι ο συνήθης τρόπος που φτιάχνουμε μετα-πρότυπα καθώς το wiki markup έχει πολλά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, κάνει πιο δύσκολο να χρησιμοποιήσεις parser functions και ειδικούς χαρακτήρες στις παραμέτρους.

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες δείτε στην σελίδα συζήτησης.