ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ ( Κράμμα ) Πολιτικό Κόμμα

Από Βικινέα
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ένα νέο πολιτικό κόμμα με έδρα τήν Μενεμένη Θεσσαλονίκης ίδρύθηκε καί άνακοινώθηκε σήμερα 15-03-2019.
Ίδρυτής καί Πρόεδρος τού νέου αύτού Πατριωτικού κόμματος είναι ό έπιχειρηματίας Κος. Όρφανίδης Χρήστος.
Οί λόγοι πού τόν όδήγησαν στήν ίδρυση τού νέου αύτού κόμματος άποτυπώνονται στήν έξής δημόσια δήλωσή 
του πρός τά τοπικά Μ.Μ.Ε στίς 15 Μαρτίου 2019 [ www.Τhestival.gr ] όπου άναφέρει τά έξής έπιγραμματικά :
 «Η ίδρυση της Λέγκας του Βορρά έγινε από Έλληνες για τους Έλληνες που ήδη βιώνουν την ανείπωτη αυτή καταστροφή. Έγινε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ό,τι μπορεί ακόμα να διασωθεί. Πιστεύουμε πως είμαστε η τελευταία Γενεά Αγωνιστών και πως δίνουμε αυτόν τον έσχατο και δύσκολο Αγώνα, όχι για οφφίκια και θώκους υπονομευμένους από πριν, ούτε για τον “πλούτον και την πολύχρυσον χλιδήν” αλλά για “της ελαίης τον διδόμενον στέφανον”», τονίζεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση του νέου κόμματος.
Στό 1ο έπίσημο δελτίο τύπου τού νέου κόμματος τό όποίο δημοσιεύθηκε σέ τοπικό Μ.Μ.Ε τής θεσσαλονίκης
[ www.thessnews.gr ] στίς 2 Ίουνίου 2019 άναφέρονται τά έξής τά όποία δημοσιεύονται καί στήν έπίσημη
ίστοσελίδα τής ΒΟΡΕΙΑΣ ΛΕΓΚΑΣ στό διαδίκτυο https://voreialega.wordpress.com
Ή ίδρυση αύτού τού νέου πολιτικού κόμματος άποφασίστηκε στίς 22 Φεβρουαρίου 2019 μέ τόν αύτοπροσδιορισμό
του ώς [ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ]
Οί βασικές άρχές τού κόμματος - Οί άξίες πού πρεσβεύει καθώς καί οί πολιτικοί του στόχοι είναι σύμφω-
να μέ τό άρθρο 3 τού καταστατικού του οί έξής περιγραφόμενες σέ αύτό :
Οι διαχρονικές αξίες και τα ιδεώδη του Ελληνισμού πού στηρίζονται στην ιδέα τού έθνους και της πατρίδας, στον θεσμό της οικογένειας, και αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της αξιοκρατίας, της ισονομίας, τού εθνικού φιλότιμου, της ενάρετης διαχείρισης τού δημοσίου χρήματος, της λαϊκής κυριαρχίας και της Δημοκρατίας, αποτελούν τις βασικές αξίες και αρχές τού κόμματός.

Κάθε Έλληνας Πολίτης, πού επιθυμεί να συμμετάσχει στην ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ{ΚΡΑMΜΑ} , οφείλει να διακατέχεται από τις αξίες πού αυτό πρεσβεύει, δηλαδή τις αρχές της φιλοπατρίας, της Ορθοδοξίας, της αξιοκρατίας, του σεβασμού στην ελληνική ιστορία και στους νόμους τού κράτους, της ακεραιότητας στη διαχείριση των κοινών, της προστασίας των αδυνάμων και των αδίκως διωκομένων και τέλος στην ανεξαρτησία της πατρίδος μας μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη, όπου όλα τα κράτη μέλη θα είναι ισότιμα και θα διατηρούν την εθνική κυριαρχία, την εθνική ταυτότητα, τα ήθη και τα έθιμα τους.

Κάθε Έλληνας Πολίτης οφείλει να σέβεται και να τηρεί τα εργασιακά δικαιώματα των Ελλήνων, να έχει ως σκοπό την πρόοδο και την ευημερία τού ελληνικού λαού, την οικονομική ανάπτυξη και την εξάλειψη της ανεργίας των πολιτών, μέσω καινοτόμων αναπτυξιακών μοντέλων και σύγχρονων οικονομικών προγραμμάτων πού θα στηρίζονται τόσο στον πρωτογενή τομέα (που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανεξαρτησίας τού Κράτους), όσο και στην βιομηχανοποίηση της παραγωγής.

Κάθε Έλληνας Πολίτης υποχρεούται να συμβάλει στην εξάλειψη της διαπλοκής και της παραοικονομίας από οπουδήποτε και αν προέρχονται και να κατοχυρώσει την υγιή επιχειρηματικότητα με θεμιτό ανταγωνισμό, με την ταυτόχρονη προάσπιση των κρατικών συμφερόντων.

Κάθε Έλληνας Πολίτης οφείλει να προστατεύει την ιδιοκτησία των Ελλήνων και να αποτρέπει τη ληστρική αφαίρεσή της.

Κάθε Έλληνας Πολίτης, οφείλει να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και προπαντός στη διαφάνεια των προμηθειών των νοσοκομείων. Κάθε Έλληνας δικαιούται να έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Κάθε Έλληνας Πολίτης, υποχρεούται να συμμετάσχει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, στην εξάλειψη εθνοκτόνων και πατριδοκαπηλευτικών απόψεων, στην προστασία της Ελληνικής Ιστορίας, της Ορθοδόξου πίστεως, και τέλος στην αναβάθμιση της Παιδείας, με την θεσμοθέτηση αυστηρών κριτηρίων τόσο στην λειτουργία της όσον και στην επιλογή των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες, διατηρώντας την δημόσια και δωρεάν για όλους.

Κάθε Έλληνας Πολίτης δικαιούται να έχει εξασφαλισμένη την προστασία του από δημόσια όργανα. Πρέπει να εξασφαλίζεται απόλυτα η προστασία της ζωής και της περιουσίας το με την διαρκή και απηνή δίωξη κάθε είδους εγκληματικότητας. Επιβάλλεται κυρίως να διαφυλαχθεί από το κράτος η Εθνική και Ιστορική ταυτότητα της χώρας μας. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η υλοποίηση μιας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί η ευημερία των Ελλήνων και η Πρόοδος τού Ελληνισμού.

Κάθε Έλληνα Πολίτη οφείλει να τον υπηρετεί ένα κράτος δικαίου και ένα κράτος πρόνοιας, ανεξάρτητο από δεσμεύσεις που υπαγορεύονται από την παγκοσμιοποίηση. Να υπάρχει στην υπηρεσία του πολίτη ένα ανεξάρτητο από οικονομικές δεσμεύσεις κράτος που να αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας με την χρηματοδότηση των έργων υποδομής κάθε τομέα, διατηρώντας τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς Εθνικής και Στρατηγικής σημασίας.

Κάθε Έλληνας Πολίτης είναι αναγκαίο να εισφέρει στο Κράτος ανάλογα με τις δυνατότητές του. Το κράτος πρέπει να εκλογικεύσει το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα δημιουργώντας συγκεκριμένες μακροχρόνιες δεσμεύσεις τις οποίες θα γνωρίζει ο πολίτης, ώστε να επιτευχθεί ή βιωσιμότητα του και να εξαλειφθούν ολοσχερώς οι αδικίες. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αναδιάρθρωσης τόσο τού φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος όσο και τού ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Απαιτείται εκσυγχρονισμός της Δημοσίας Διοίκησης με σεβασμό στον φορολογούμενο Πολίτη.

Ή ταχυδρομική διεύθυνση καί τά ύπόλοιπα στοιχεία έπικοινωνίας τής ΒΟΡΕΙΑΣ ΛΕΓΚΑΣ είναι τά έξής:
Έδρα Θ.Χατζίκου 21 ΤΚ 561 22 Μενεμένη Θεσσαλονίκης.
Στοιχεία έπικοινωνίας έκπροσώπου τού κόμματος: email:cdtsiros@gmail.com
                        Mobile Phone:+306995794799
                        Facebook Page:Christos Tsiros 
                        
Τηλ: +302310555315
Κιν: +306937966989
Εmail: voreialega@gmail.com
Facebook Page: Boρεια ΛΕΓΚΑ
URL:https://voreialega.wordpress.com